Hem

Clic Solutions AB

Clic Solutions is an innovative company with extensive collective expertise in the IT and service sectors. What this means is that everyone who wants to make use of Clic Solutions’ products can rest assured that they are working with a company that is innovative and on the absolute cutting edge when it comes to Internet security and services.

Clic Solutions AB has launched two products to date, namely ClicID and Clarified Visa, and will be launching more on a rolling basis.


 • ClicID: Our ambition is for ClicID to be the obvious go-to solution in all contexts where people need to identify themselves digitally. By creating user-friendly and simple “onboarding”, secure identification using numerous different identification tools, and ensuring high quality with the aid of blockchain, coupled with compliance with applicable regulations, directives, and standards, ClicID enables companies, on a global level, to identify the end user, wherever they may be. The app’s interface makes integration with companies’ various systems simple and straightforward.“ClicID was born after a flight when the passenger sitting beside me told me he’d lost SEK 200,000 as a result of identity theft. I decided, then and there: there simply has to be a better solution!”

Ali Jawady, CEO and founder of Clic Solutions AB • Clarified Visa: Clarified Visa began as a side project within Clic Solutions AB in January 2019, with the aim of offering an online-based visa solution for Europeans travelling to China. The service was made possible by a unique and exclusive partnership agreement with CITS. Clarified Visa has since grown into an independent company offering 41 destinations via a new and optimised platform. The platform can be accessed easily via a link and is designed as a white label solution, opening up extensive partnership opportunities.PersonuppgiftspolicyClic Solutions AB

I denna policy kallas Clic Solutions AB, orgnr: 559087–2791, för Clic och är personuppgiftsansvarig.

Clic startade 2016 och bedriver ClicID som är en identifieringstjänst som gör det möjligt för myndigheter, organisationer och företag att verifiera identiteten på privatpersonen och andra aktörer över hela världen. 

Clic:s kontaktuppgifter:

Post: Clic Solutions AB, Box 387, 101 27 Stockholm

Tel: 08- 61 28 210

E-post: info@clicsolutions.se


Definitioner


Användaren är den som registrerar sig i ClicID tjänsten och skapar ett konto.


Tjänsteleverantör eller e-tjänsten är den som erbjuder användaren av ClicID tjänster.


ClicID tjänsten eller ClicID är den tjänst som Clic Solutions AB erhåller till användare av tjänsten.


Leverantörer eller underleverantör till Clic Solutions AB är aktörer som levererar delar av ClicID tjänsten enligt gällande avtal med Clic Solutions AB.Tillämpningsområde för denna personuppgiftspolicy


Denna policy gäller för användare som nyttjar vår tjänst ClicID och Clic:s hemsida.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer. När tjänsten ClicID används kan flera aktörer vara involverade. Denna personuppgiftspolicy gäller endast i förhållande till den behandling som kan komma att utföras av Clic i egenskap av personuppgiftsansvarig. Vi rekommenderar därför att du läser även andra involverade aktörers personuppgiftspolicyer, exempelvis policyer som de aktörer har som tillhandahåller de e-tjänster som du använder ditt ClicID hos. 


Data som Clic samlar in och hur den används


Vi behandlar följande personuppgifter som du lämnat när du registrerar dig i ClicID och när du använder denna. Dina personuppgifter som behandlas utgörs av till exempel:

 • Förnamn och efternamn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Teknisk information vid utgivning eller användning som tidpunkt
 • IP-adress
 • ID för mobil enhet
 • Information om den ID handling du använder när du registrerar dig
 • Bild på dig som du tar vid registrering
 • Kontokort transaktion som du gör vid registrering
 • Information från ditt bankkort
 • Transaktionsinformation
 • Information via din mobila enhets funktioner för meddelanden och aviseringar.
 • Information om användning av e-tjänst där du har använt ditt ClicID
 • Geografisk platsinformation 
 • vid tillfället du skaffar dig ClicID


Clic:s syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Clic ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund. Clic ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar till oss, vilket kan ske via hemsidan, via telefon, e-post, chatt eller på annat sätt. Dina uppgifter kommer inte att användas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål som personuppgifterna samlades in för. 


Anonymisering


Clic behandlar även dina uppgifter för att ta fram exempelvis aggregerad/anonym information för att förbättra ClicID, göra ClicID mer användarvänligt genom att exempelvis åtgärda buggar, ta fram faktureringsunderlag, ändra gränssnitt osv, samt övriga förbättringsåtgärder.


Vid misstanke om missbruk 


Dina uppgifter kan också användas för att förhindra missbruk av ClicID eller för att förhindra, förebygga eller utreda brott. Med missbruk avses bland annat bedrägeri eller försök till olovligt användande av annans ClicID, olovlig identitetshantering eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag. Denna behandling är nödvändig för att undvika och förhindra att du som kund blir utsatt för ID-stöld. Vidare behandlas och analyseras uppgifter om ditt användarbeteende i de syften som beskrivs ovan, det vill säga att förhindra att ClicID missbrukas och för att skydda dig mot olovlig identitetshantering eller ID-stöld. Denna behandling kan leda till ett automatiserat beslut som innebär att ClicID inte kan användas.


Leverantörer till Clic


Clic använder leverantörer till våra tjänster. De leverantörer som vi delar dina personuppgifter med är våra personuppgiftsbiträden. Clic förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden samt att dessa förutom att följa dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) även följer Clic:s krav på informationssäkerhet (integritet, tillgänglighet, konfidentialitet) och tillämpliga Clic:s informationssäkerhetspolicy.


Överföring av information utanför EU/ESS


Personuppgifter som Clic samlar in kommer inte att överföras till länder utanför EU/ESS.


Informationssäkerhet


Clic skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Clic:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Clic samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Clic:s interna informationssäkerhetspolicy.


Gallring av personuppgifter


Personuppgifter som Clic behandlar kommer att sparas så länge som är nödvändigt för ändamålet. 

Avslutas kontot hos Clic kommer uppgifterna sparas så länge som rättslig grund finns för det eller krävs av gällande lagstiftning.


Hur används cookies


Clic:s hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.

Clic använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:

 • Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker
 • Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse
 • Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren

Det finns två typer av cookies och båda används på Clic:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Clic:s hemsida.


Används personuppgifter till marknadsföring?


Clic kommer enbart att använda dina personuppgifter för att till exempel skicka ut nyheter, tips och information om vår tjänst till dig som kund.


Ändringar av denna personuppgiftspolicy


Vi förbehåller oss rätten att ändra vår personuppgiftspolicy när som helst. Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Dina rättigheter


Som kund hos Clic har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss och har rätt att få tillgång till uppgifterna. Vi har samlat de personuppgiftsbehandlingar som vi utför i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa förutsättningar:
 • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in för.
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas. 
 • Du har rätt till s.k. dataportabilitet, dvs rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Vidare har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot dataskyddslagstiftningen.


Kontakt


Om du vill åberopa dig av någon av dina rättigheter eller har frågor kring Clic:s behandlingen av dina personuppgifter så kan du kontakta oss via 

e-post: info@clicsolutions.seContact


info@clicsolutions.se


Copyright @ All Rights Reserved